Onderzoek snelheid uitbetaling Nederlandse bookmakers

Bookmakers kunnen zich op verschillende manieren onderscheiden van hun concurrentie. Denk aan zo hoog mogelijke quoteringen, promoties zoals welkomstbonussen en een duidelijke, gebruiksvriendelijke lay-out.

Een ander element waaraan de kwaliteit van de bookmaker afgemeten kan worden, is de snelheid waarmee het geld van de speler uitbetaald wordt. Als een bookmaker een transactie snel afhandelt, ervaart de speler meer flexibiliteit in het beheren van zijn liquide middelen. Het besef dat een speler zijn geld snel tot zijn beschikking heeft, zorgt bovendien voor gemoedsrust bij de speler.

Het belang van de uitbetalingssnelheid wordt bevestigd door een poll in de Betmanbegins-community. Deze peiling toont aan dat 67 procent van de respondenten een snelle uitbetaling als erg belangrijk ervaart. Na de studie naar de uitbetalingspercentages van de legale Nederlandse bookmakers, vergelijken we nu de snelheid van uitbetaling.

Aanpak studie snelheid uitbetaling

Het Betmanbegins-team analyseerde zeven legale Nederlandse bookmakers die live waren op het moment van het onderzoek. De onderzochte bookmakers zijn: TOTO, Holland Casino, BetCity, Bingoal, ZEbet, Jack’s en bet365.

Bij alle genoemde bookmakers werd op drie momenten een uitbetaling aangevraagd. Om representatieve data te verkrijgen, was het cruciaal om alle variabelen die de snelheid van een uitbetaling zouden kunnen beïnvloeden, constant te houden. Daarom is er bij iedere bookmaker op hetzelfde tijdstip een uitbetalingsverzoek ingediend. Ook het uit te betalen bedrag – € 50,00 – werd constant gehouden. Bij het onderzoek is dezelfde SNS Bank-betaalrekening gebruikt.

Verder was het speelaccount volledig geverifieerd bij alle onderzochte bookmakers. Bij alle bookmakers was er ook al minstens één keer een verzoek tot uitbetaling gedaan. Deze bedragen werden overgemaakt naar de bankrekening die ook voor dit onderzoek is gebruikt. Een tweede uitbetalingsverzoek volgde pas nadat alle eerdere verzoeken verwerkt waren; op geen enkel moment tijdens onze analyse hadden wij twee actieve uitbetalingsverzoeken bij een bookmaker.

De snelheid van een betaling is mede afhankelijk van de tijden en dagen waarop banken geopend zijn. Daarom zijn er voor drie verschillende uitbetalingsmomenten gekozen: maandagavond, woensdagmorgend en zondagmiddag. De drie uitbetalingsverzoeken werden gedaan tussen 15 en 20 maart.

Omdat het niet altijd mogelijk was om exact te bepalen op welk tijdstip het geld op de voor het onderzoek gebruikte bankrekening werd ontvangen, hebben wij naar het aantal dagen gekeken. Het is tijdens het onderzoek meerdere keren voorgekomen dat bookmakers eenzelfde aantal dagen nodig hadden om een transactie af te ronden. In dergelijke gevallen is de volgorde doorslaggevend; de bookmaker die het geld als eerste overmaakt, heeft een hogere plek op de ranglijst gekregen. Genoeg theorie – op naar de resultaten.

Resultaten studie snelheid uitbetaling Nederlandse bookmakers

Er is gekozen voor drie uitbetalingsmomenten:

1.        Maandag 15 maart om 17:40

2.       Woensdag 17 maart om 07:13

3.       Zondag 20 maart om 13:49

Uitbetalingsmoment 1: maandag om 17:40

Alle uitbetalingsverzoeken werden gedaan tussen 17:40 en 17:42. De rangschikking hieronder reflecteert de volgorde waarop het geld op onze rekening verscheen.

1. Holland Casino
2. TOTO
3. Bet365
4. ZEbet
5. BetCity
6. Jack’s
7. Bingoal

De betalingen van de eerste zes bookmakers werden op maandagavond ontvangen. Hoewel de betaling van Holland Casino als eerste werd ontvangen, was het tijdsverschil met volgende vijf bookmakers minimaal. Enkel de betaling van Bingoal werd pas op dinsdag ontvangen. Een mogelijke reden is dat de van oorsprong Belgische bookmaker geld overmaakt met een Belgische bankrekening.

Uitbetalingsmoment 2: woensdag om 07:13

Het tweede uitbetalingsverzoek werd ’s morgens gedaan. Hierdoor hadden de bookmakers een hele werkdag om het verzoek te verwerken. De rangschikking is als volgt:

1. ZEbet
2. Jack’s
3. BetCity
4. Bet365
5. TOTO
6. Holland Casino
7. Bingoal

Vijf van de zeven bookmakers betaalden uit op dezelfde werkdag. Wederom had Bingoal een dag extra nodig heeft om het geld over te schrijven. Opvallend is dat Holland Casino dit keer meer dan een volledige werkdag nodig had om de betaling te verwerken, terwijl zij ons geld bij het eerste uitbetalingsmoment op een maandag sneller overmaakten dan de andere bookmakers.

Uitbetalingsmoment 3: zondag om 13:49

De laatste test: een uitbetalingsverzoek op zondagmiddag. Lukt het de bookmakers het bedrag op dezelfde dag nog uit te betalen? Hieronder de resultaten van ons experiment:

1. Holland Casino
2. TOTO
3. ZEbet
4. Jack’s
5. BetCity
6. Bet365
7. Bingoal

Geen enkele bookmaker slaagde erin om het geld direct op zondag op de bankrekening te storten. In alle zeven gevallen ontvingen wij ons geld op maandag. Holland Casino slaagde erin het geld sneller over te maken dan de andere bookmakers. Wederom ontvingen wij de betaling van Bingoal als laatste. Het is waarschijnlijk dat een speler zijn geld pas op maandag ontvangt als hij op zaterdag een uitbetalingsverzoek doet.

Conclusie studie snelheid uitbetaling Nederlandse bookmakers

Wij kunnen stellen dat de Nederlandse speler zeer verwend is op het gebied van uitbetalingssnelheid. Bij 11 van de 14 uitbetalingen op een werkdag wordt het geld nog op dezelfde dag ontvangen door de speler. Bij een uitbetalingsverzoek dat in het weekend is gedaan, wordt het geld bij alle onderzochte bookmakers de eerstvolgende werkdag op de bankrekening van de speler gestort.

Met uitzondering van het tweede uitbetalingsmoment, verscheen het door Holland Casino overgemaakte bedrag steeds als eerste op de bankrekening. Doordat ook de andere bookmakers relatief snel uitbetalen, is het verschil wellicht te klein om zich op snelheid van uitbetaling te differentiëren. In de Nederlandse markt is Bingoal consistent de bookmaker die het langzaamste uitbetaalt. Al is het waarschijnlijk dat één extra werkdag geen significant competitief nadeel oplevert.

Ben je ook benieuwd naar de uitbetalingssnelheid van Belgische bookmakers? Lees deze studie hier.

Join de Betman-community

De Betman-community rust op vier heel belangrijke principes:

  1. Gratis: Lid worden is kosteloos. Ook in de toekomst zullen wij nooit geld vragen aan onze leden
  2. Transparantie: De resultaten van alle wedtips sinds 1 januari 2020 zijn te allen tijde beschikbaar voor onze community.
  3. Expertise: Wij beschikken over een gevarieerd team vol kennis en ervaring en voorzien onze leden van kwalitatieve content.
  4. Verantwoord: we hechten enorm veel belang aan verantwoord wedden.

Kan jij je vinden in deze principes en wil je onze artikelen en wedtips van ons team ontvangen? Kom dan snel in onze community!

Andere artikelen
Ondernemingsnummer: BE0696633610
Copyright @ 2021 BetmanBegins. All rights reserved.
cross