Voorwaarden en bepaling van het gebruik van BetmanBegins

Aanvaarding van het gebruik van Betmanbegins Algemene Voorwaarden - Uw toegang tot en het gebruik van Betmanbegins is uitsluitend onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden. U zult de Website niet gebruiken voor enig doel dat onwettig is of verboden door deze Algemene Voorwaarden. Door het gebruik van de Website gaat u volledig akkoord met de voorwaarden, bepalingen en disclaimers in deze mededeling. Indien u deze Voorwaarden niet aanvaardt, dient u het gebruik van de Website onmiddellijk stop te zetten.

1. Creditcardgegevens - Betmanbegins zal nooit vragen om Creditcardgegevens en verzoeken u deze niet in te vullen op een van de formulieren op Betmanbegins.

2. Advies - De inhoud van Betmanbegins website vormt geen advies en mag niet worden vertrouwd op bij het maken of nalaten van het maken van, een beslissing.

3. Wijziging van gebruik - Betmanbegins behoudt zich het recht voor om:

a. Veranderen of te verwijderen (tijdelijk of permanent) de website of een deel ervan zonder voorafgaande kennisgeving en u bevestigt dat Betmanbegins niet aansprakelijk jegens u voor een dergelijke wijziging of verwijdering en.

b. Wijzig deze Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment, en uw voortgezet gebruik van de Website na eventuele wijzigingen zal worden beschouwd als uw aanvaarding van een dergelijke wijziging.

4. Links naar websites van derden - Betmanbegins Website kan links bevatten naar websites van derden die worden gecontroleerd en onderhouden door anderen. Elke link naar andere websites is geen goedkeuring van dergelijke websites en u erkent en gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of beschikbaarheid van dergelijke sites.

5. Copyright - Alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten in de website en de inhoud ervan (met inbegrip van maar niet beperkt tot het ontwerp van de website, tekst, afbeeldingen, en alle software en broncodes in verband met de website) zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Betmanbegins of anderszins gebruikt door Betmanbegins zoals toegestaan door de wet.

a. Bij het betreden van de Website gaat u ermee akkoord dat u de inhoud uitsluitend voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik betreedt. Niets van de inhoud mag worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, verzonden, opgeslagen, verkocht, of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. Dit sluit het downloaden, kopiëren en/of afdrukken van pagina's van de Website uit, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik.

6. Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid - De Website wordt aangeboden op een AS IS en AS AVAILABLE basis zonder enige vertegenwoordiging of goedkeuring en zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, compatibiliteit, veiligheid en nauwkeurigheid

a. Voor zover toegestaan door de wet, zal Betmanbegins niet aansprakelijk zijn voor enige indirecte of gevolgschade of verlies wat dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van zaken, kansen, gegevens, winsten) voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Website.

b. Betmanbegins garandeert niet dat de functionaliteit van de Website ononderbroken of vrij van fouten zal zijn, dat defecten zullen worden gecorrigeerd, of dat de Website of de server die deze beschikbaar maakt vrij zijn van virussen of iets anders dat schadelijk of destructief kan zijn.

c. Niets in deze Algemene Voorwaarden zal worden opgevat als uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van Betmanbegins voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van de nalatigheid van Betmanbegins of die van haar werknemers of agenten.

7. Schadeloosstelling - U gaat ermee akkoord Betmanbegins en haar werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheden, juridische kosten, schade, verliezen, kosten en andere uitgaven met betrekking tot vorderingen of acties ingesteld tegen Betmanbegins als gevolg van een schending door u van deze Algemene Voorwaarden of andere aansprakelijkheden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Website.

8. Scheiding - Als een van deze Voorwaarden moet worden bepaald dat ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is om welke reden door een bevoegde rechtbank dan zal een dergelijke Term of voorwaarde worden gescheiden en de overige Voorwaarden blijven bestaan en blijven volledig van kracht en bindend en afdwingbaar.

9. Toepasselijk recht - Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de Verenigde Staten en u onderwerpt zich hierbij aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de Verenigde Staten.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 29 juli 2021

Betmanbegins-app 
nu beschikbaar
Geef in de app aan van welke tippers en sporten je een notificatie wil ontvangen bij een wedtipDownload nu
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Welkom bij Betmanbegins.com
Wanneer ben je geboren?
Antwoord naar waarheid, want anders kunnen we wettelijk gezien geen wedtips meer aanbieden via de website.
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Deze website is helaas niet beschikbaar in België
cross