Verantwoord wedden bij online gokken - opinie

Volgens een recente studie is ongeveer 4% van de totale omzet van bookmakers afkomstig van personen met een gokprobleem. Dit percentage is gebaseerd op de gegenereerde omzet van personen die later een zelfuitsluiting doen. Niet elke speler met een gokprobleem sluit zich uit. Het zal dus om minstens 4% gaan. Men kan discussiëren of dit meer of minder is dan de maatschappij oorspronkelijk dacht. Wat absoluut niet tot discussie staat, is dat 4% te veel is. Veel te veel! In dit artikel worden enkele punten aangehaald hoe dit mogelijk verminderd kan worden.

Tegenstrijdige belangen wetgever en bookmaker rond verantwoord wedden?

Om verandering te brengen is het noodzakelijk dat de neuzen in dezelfde richting staan. Het verlagen van het aantal spelers die een gokprobleem ontwikkelen is een taak van zowel de wetgever als de bookmaker. Deze discussies worden vaak afgestempeld als tegenstrijdige belangen tussen bookmaker en wetgever. Dit klopt niet helemaal. Het klinkt misschien vreemd, maar er zijn heel veel gezamenlijke belangen in de strijd om verantwoord wedden.

Op korte termijn zijn spelers die verslavend gokgedrag vertonen wellicht winstgevend voor een bookmaker. Elke zichzelf respecterende bookmaker beperkt zich niet tot een korte-termijn-visie. Er zijn veel ‘verborgen kosten’ bij het onzorgvuldig opvolgen van problemen rond verantwoord wedden. Zo zal er regelmatig negatieve publiciteit zijn rond de bookmaker. Door deze negatieve PR zullen recreatieve spelers mogelijk bij een concurrent beginnen spelen.

Personen met een gokprobleem zijn in sommige gevallen verbaal agressief tegenover de klantendienst. Wanneer bookmakers deze gesprekken kunnen vermijden door proactief te handelen op vlak van verantwoord wedden, zal je gelukkigere werknemers hebben in de klantendienst. Het wordt ook makkelijker om personeel aan te trekken. Er zijn nog steeds, heel capabele mensen, die niet bereid zijn om samen te werken met een bookmaker die het niet zo nauw neemt met verantwoord wedden. Door al deze zaken wordt het proactief meewerken aan de problematiek rond verslaving niet alleen ethisch correct, maar wordt het ook financieel interessanter voor een bookmaker. Zoals zo vaak in de bedrijfswereld, geeft het financiële aspect vaak de doorslag om veranderingen door te voeren.

Verantwoordwedden

Hoe problematisch wedgedrag opsporen?

Er zijn vele soorten verslavingen en het ideale scenario bij elke verslaving is dat er proactief kan worden opgetreden. Er moet ingegrepen worden van zodra een probleem zich mogelijk zal voordoen in plaats van wanneer het kwaad al is geschied. Dat is helemaal niet evident. In tegenstelling tot vele andere verslavingen hebben we bij online wedden één groot voordeel: data!

Als wetgever kan je haast onmogelijk weten hoeveel iemand uitgeeft aan alcohol of drugs. Dit is heel anders bij online wedden. Elke transactie wordt geregistreerd! Men kan perfect nakijken of de verliezen in verhouding zijn met de inkomsten. Als een persoon gemiddeld €1.500 per maand verdient en €25 per maand verliest, is er wellicht geen reden tot paniek. Als diezelfde persoon €500 per maand verliest, moet er wel ingegrepen worden. Het is ook belangrijk om dit relatief te bekijken. Als een persoon €500 per maand verliest, maar €10.000 per maand verdient, is het nog steeds mogelijk dat het gokgedrag onder controle is.

Het is echter een maatregel die vanuit de wetgever moet komen en niet vanuit de bookmaker. Een bookmaker heeft namelijk geen inzage in de verliezen van andere bookmakers. Stel dat een bookmaker ziet dat een speler 100 euro per maand verliest. Op basis van enkele parameters kan de bookmaker besluiten dat het niet nodig is om extra maatregelen voor die speler te nemen. Maar wat als die speler ook nog 100 euro per maand verliest op 9 andere bookmakers? De conclusie zou wellicht heel anders zijn.

Een bookmaker zou ook een verlies van 1.000 euro kunnen vaststellen en hun verantwoordelijk nemen richting de speler omtrent verantwoord wedden. Maar het is mogelijk dat de speler via andere bookmakers 980 euro winst heeft gemaakt, waardoor er misschien geen actie nodig is.

Enkel de wetgever kan het gehele plaatje bekijken en het zou dus hun verantwoordelijkheid moeten zijn om deze broodnodige oefening te maken.

Vergelijken inkomsten vs uitgaven

Het vergelijken van de inkomsten en de uitgaven leidt tot een indicatie van problematisch gokgedrag. Het grote nadeel is dat het vaak pas wordt opgemerkt als het al te laat is. Idealiter zou het probleem nog vroeger opgespoord worden. Ook hier is data dé manier om dit te bereiken.

In 2010 werd er 2 zetabytes aan data gegenereerd. In 2020 was het 59 en de verwachting is dat er 175 zetabytes worden gegenereerd in 2025. Weet je niet zeker hoeveel dit precies is? Het zou je 1.8 miljard jaar duren om deze te downloaden aan een gemiddelde internetsnelheid. Er is maar een miniem deeltje van al deze data nodig om een beeld te vormen over wie een mogelijk gokprobleem heeft.

Er zijn verschillende studies geweest rond verantwoord wedden. Daar zijn enkele zaken aan het licht gekomen die de kans vergroten dat een persoon zijn/haar gokgedrag niet onder controle heeft. Enkele voorbeelden zijn:

Uitbetaling annuleren: Men doet een uitbetaling en annuleert deze later opnieuw. Dit is een signaal dat er een drang is om toch verder te spelen.

Verbaal agressief: Als spelers verbaal agressief zijn richting de klantendienst, is dit een signaal dat ze het gokken niet meer als plezier beschouwen. Uiteraard moet het ook in zijn context worden geplaatst. Men moet ook kijken hoe frequent dit gebeurt en of de speler geldige argumenten voor zijn frustratie heeft.

Chasing losses: Hoe hoog de inzet van de speler is, is een belangrijke parameter. Maar de volatiliteit rond de inzetten is minstens even belangrijk. Met volatiliteit wordt bedoeld in welke mate de inzet van de speler constant is. Stel dat een speler gemiddeld €5 per sportweddenschap inzet. De speler heeft pech en verliest €50. Het is een indicatie dat de speler niet verantwoord aan het wedden is als er plots veel hogere bedragen dan €5 worden ingezet. Het is een teken dat de speler ten koste van alles zijn verlies wil proberen goed te maken, wat problematische gevolgen kan hebben.

Pagina verantwoord wedden bekijken: Vele (grote) bedrijven maken gebruik van Web Analytics. Met deze technologie kan je het gedrag van de spelers op de website bekijken. Wanneer een speler de pagina bezoekt met meer informatie over verantwoord wedden, moet dit een signaal voor de bookmaker zijn. De kans dat deze speler een gokprobleem heeft zal stijgen.

‘s nachts spelen: Onderzoek heeft aangetoond dat spelers die ’s nachts spelen een grotere kans hebben om een gokprobleem te hebben of er later één te ontwikkelen. Dit zouden bookmakers in rekening moeten brengen om te bepalen wie een mogelijk probleem heeft.

Verwijderen of verhogen stortingslimiet: Wanneer een speler de stortingslimiet verhoogt of verwijdert, verhoogt de kans dat er een gokprobleem is.

Gokhulpverantwoordwedden

Vaste stortingslimieten verantwoord wedden

In vele landen, waaronder België, is er een vaste stortingslimiet. In België is deze 500 euro per maand. Het is een maatregel waar voordelen, maar zeker ook nadelen aan verbonden zijn. Deze vaste stortingslimiet geeft bookmakers mogelijk een vals gevoel van zekerheid. Men zou kunnen denken dat er, door de stortingslimiet, minder tijd in de strijd om verantwoord wedden gestoken moet worden. Niets is minder waar, want het is onmogelijk om een vaste limiet op te leggen die relevant is voor elke speler. Voor een student is een limiet van 500 euro nog steeds onverantwoord, terwijl dit mogelijk niet zo is voor iemand die 20.000 euro per maand verdient.

Aanpak spelers met een gokprobleem

Stel dat je als bookmaker uitgebreide analyses hebt gedaan en je hebt vastgesteld dat een bepaalde speler niet verantwoord aan het wedden is. Hoe pak je dit aan? Sommigen zeggen dat het beste is om hun account onmiddellijk te sluiten. Hiermee wordt het probleem niet opgelost, maar simpelweg verplaatst. Bij het sluiten van de account is er een enorm groot risico dat de speler simpelweg bij een andere bookmaker zal beginnen spelen. De andere bookmaker neemt het mogelijk minder nauw met verantwoord wedden waardoor de speler op weinig tot geen hulp kan rekenen. Bovendien heeft de andere bookmaker wellicht nog niet de nodige data om tot dezelfde conclusie te komen.

Men zou dit eenvoudig kunnen oplossen door data te delen tussen bookmakers van spelers die worden gedetecteerd als personen met een mogelijk gokprobleem. Maar ook dit zal het probleem niet volledig oplossen. Er is namelijk nog steeds een risico dat de speler zal beginnen spelen bij een bookmaker die geen licentie heeft. Zij hebben absoluut geen verplichtingen richting de wetgever omtrent maatregelen rond verantwoord wedden. Het is haast onmogelijk om spelers voldoende tegen zichzelf te beschermen als ze spelen bij een bookmaker zonder licentie. De enige juiste stap wanneer een problematische speler wordt opgemerkt, is hem overtuigen dat er een probleem is.

Hoewel er nog veel valt te verbeteren, zijn er in België wel goede stappen gezet om spelers te beschermen. Zo bestaat er een EPIS-lijst (Excluded Persons Information System) waar spelers met gok- of geldproblemen op geregistreerd staan. De speler kan zelf bij de kansspelcommissie verzoeken om opgenomen te worden op de lijst. In bepaalde gevallen kan ook directe familie een verzoek indienen als zij duidelijke signalen opvangen van problemen. Spelers met een schuldenregeling zullen in veel gevallen ook worden geregistreerd. Alle online en fysieke casino’s moeten controleren of een speler op de lijst staat voordat ze hun diensten mogen aanbieden. De toegang zal dan ook ontzegd worden als blijkt dat een speler op de EPIS-lijst staat.

Conclusie verantwoord wedden

Minstens 4% van de omzet van een bookmaker dat voortkomt uit spelers die een gokprobleem hebben is veel te veel. Dit moet drastisch verlaagd worden. De manier om dit te bereiken is in de eerste plaats een nauwe samenwerking tussen bookmaker en wetgever. Gelukkig zijn de belangen tussen beide partijen gelijkaardiger dan vele mensen denken.

De manier om problematisch gokgedrag op te sporen is door gebruik te maken van data. Er zijn verschillende factoren waarvan bewezen is dat deze de kans op een gokprobleem verhogen. Het is de taak van de bookmaker om deze data te analyseren en op basis hiervan in te grijpen. In een ideale wereld wordt deze data gedeeld tussen de bookmaker. Akkoord, het zijn concurrenten. Maar we spreken over een materie dat gigantische problemen kan veroorzaken voor een persoon en zijn omgeving. Termen zoals ‘marktaandeel verdedigen’ zijn hier niet op zijn plaats!

Wanneer een speler, op basis van die data, wordt gedetecteerd als iemand met een mogelijk gokprobleem is het cruciaal om hem te overtuigen hulp te zoeken. Bij het simpelweg sluiten van de account is de kans groot dat hij naar een andere bookmaker zal gaan die mogelijk niet op de hoogte zal zijn van zijn probleem. In het ergste geval zal hij beginnen spelen bij een bookmaker zonder licentie. Deze bookmakers moeten niet voldoen aan de eisen van de wetgever en de volledige bescherming van de speler zou wegvallen.

Denk je dat er een risico is dat jij een gokprobleem hebt? Surf naar gokhulp.be en zij helpen je heel graag verder. Uiteraard kan je volledig anoniem blijven. Hieronder kan je ook een video bekijken over hoe jij op een verantwoorde manier kan wedden.

Andere artikelen
Betmanbegins-app 
nu beschikbaar
Geef in de app aan van welke tippers en sporten je een notificatie wil ontvangen bij een wedtipDownload nu
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Welkom bij Betmanbegins.com
Wanneer ben je geboren?
Antwoord naar waarheid, want anders kunnen we wettelijk gezien geen wedtips meer aanbieden via de website.
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Deze website is helaas niet beschikbaar in België
cross